Maria Duszka
pamięci moich bliskich

                   in memory of my loved ones

and it seemed

they would last forever
in that chamomile yard
in that warm house
in that safe bed

they are blown out by time – one by one

 

(translation Kalina Duszka)

 

 

mano artimųjų atminimui

o atrodė

kad visada gyvens

tame ramunėlių kieme

tuose šiltuose namuose

toje saugioje lovoje

 

vieną po kito juos užpučia laikas

 

(išvertė: Birutė Jonuškaitė)

pamięci moich bliskich

a wydawało się

że zawsze będą trwać

na tym rumiankowym podwórku

w tym ciepłym domu

w tym bezpiecznym łóżku

 

po kolei zdmuchuje ich czas