Maria Duszka
Rozmowa telefoniczna na dobranoc

A goodnight phone talk

- Hold on...

- What am I to hold?

- My love

 

(translation Staszek Głowacz)

Pokalbis linkint labos nakties

– Laikykis!

– Ko?

– Mano meilės.

 

(išvertė: Birutė Jonuškaitė)

Rozmowa telefoniczna na dobranoc

- Trzymaj się!

- Czego?

- Mojej miłości.