Maria Duszka
***

love was for you

“a horrible word

meaning fucking and subjugation”

 

love was the word

you did not use to utter

 

once you said to me:

‘coming here

brings me pleasure,

not coming here brings me pain’

and

„let it be so

until it is so”

 

yesterday I got books

left after you

 

on top there was

a collection of poems

by Majakowski titled

„I love”

 

(translation Staszek Głowacz)

***

meilė

tau buvo

„baisus žodis

reiškiantis

dulkinimąsi ir pavergimą“

 

meilė

buvo žodis

kurio niekada netardavai

 

kartą man esi sakęs:

„man malonu

čia lankytis

nesilankau -

mane apima skausmas“

ir

„tebūnie taip

kol taip yra“

 

vakar gavau knygas

kurios liko tau amžiams išėjus

 

viršuje

gulėjo Majakovskio eilėraščių rinkinys

„Myliu“

 

(išvertė Birutė Jonuškaitė)

***

miłość to było dla ciebie

„okropne słowo

które oznacza

pieprzenie i zniewolenie”

 

miłość

to było słowo

którego nie wymawiałeś

 

powiedziałeś mi tylko kiedyś:

„przychodzenie tutaj sprawia mi przyjemność

nieprzychodzenie tutaj

sprawia mi ból”

i „niech tak będzie dopóki tak jest”

 

wczoraj otrzymałam książki

które zostały po tobie

na wierzchu leżał

wybór wierszy Majakowskiego

„Kocham”