Sugrįžimas
Year of Creation: 2014 | Published: 2016-03-26 | Theme: Klajūno apmąstymai apie tėviškę

Galbūt mane jau giminė prakeikė:
Seniai lyg valkata iš jos akių dingau,
O juk budėt prie gimtų vartų laikas
Prisako man, karaliams, tau, žmogau.

Su nuodėmių kraičiu grįžtu aš, palaidūnas,
Nes lyg kaimynai šnabžda man sapne,
Kad aš išdavęs sielą savo, kūną,
O jie už tai gal peržegnos mane?

Net saulė temsta – gali nusigręžti,
Net šunes jau lyg svetimą aplos...
Ak, duokit dalgę – va nupjausiu rėžį
Iš šios užburtos prakeikties tylos

Ir prisijungsiu vėl prie jūsų būrio švento
Senų kaimynų tarsi giminės...
Na, na, priimkit – aš iš šito kranto
Ir jau grįžtu lyg skryblius ant vinies.

If you liked, say thanks for author
Nice3

Report a problem

Commenting expired for this item.

Comments

No comments

Author
  • Poems: 355
  • Translations: 1
  • Comments: 0
  • Last login: 2 years ago