Paimk už rankos Laisvę...
Year of Creation: 2016 | Published: 2016-03-02 | Theme: Tėvynė


Jeigu drąsus – paimk už rankos Laisvę,
Kai ji akivare lyg kaklo panerta
Ir vesk į priekį kančiomis keliu nuklotu –
Jos laukia iš katarsio bundanti tauta.
 
Ne tik drąsos, minčių, pasišventimo –
Reiks daug gilių žinių ir proto jas valdyt.
Greičiausiai nulašės ne vienas kraujo lašas,
Kol tu laisvai galėsi laisvą žodį išsakyt.
 
Tiktai, laikydamas už rankos Laisvę,
Neik iš paskõs, lenk ją mažyčiu žingsneliu.
Nors, einant iš paskos, žymiai geriau matyti,
Kaip, laisvei gimus, tapti svarbiu žmogeliu.
 
Jeigu drąsus, jei spausi ranką Laisvei –
Šventam kely pulkai žmonių tave lydės.
Gal tapsi švyturiu, kitiems nušviesi kelią,
Galbūt sudegsi tarsi danguje žvaigždė.
 
 

If you liked, say thanks for author
Nice2

Report a problem

Commenting expired for this item.

Comments

No comments

Author
  • Poems: 125
  • Comments: 2
  • Last login: 2 weeks ago