NUSKENDUS SENOVĖ
Year of Creation: 1976 | Published: 2016-09-22 | Theme: lIETUVOS ISTORIJOS KL.

Atėjau aš iš girių , Karališkių liūnų
Kur nuskendo nugrimzdo senovė
Iškelta ant skydų sukruvintų kūnų
Karių kurių pėdsakų ieškot paliovė
Net istorijos tardymo skyriai
Ir kūrėjai dainų bei legendų
Lieku aš-toks naivus atsiyręs
Iki kalno kurio nieks neranda
O jis aukštas užburtas ir tik akmenai
Žemyn byra ir griūna sienos
Ir dreba žemė prarijus seniai
Net pergalių mūs mėnesienas

If you liked, say thanks for author
Nice1

Report a problem

Commenting expired for this item.

Comments

No comments

Author
  • Poems: 355
  • Translations: 1
  • Comments: 0
  • Last login: 2 years ago