Liūdnoji pasaka
Year of Creation: 2001 | Published: 2018-07-20 | Theme: Lifr

Girios takas - kiek kojų juo ėjo nuėjo
Kiek šurmulio būta kalbų kiek
Ir atodūsių  pušys sugėrė
Ir dangus kiek vaizdų žemėj matė
O dabar čia tik skujos, tik  skujos
Nėr krantų nėr vandens vien tik pjūklų
Garsai sklinda Santakoj o pušys miršta
Ne gyvenimo jos glėbin puola
Ir ne smuikai joms himnus gieda
Tik akiduobes šilui užkloja
Girių vėjai kankorėžiai lapai
Ir  ruduo  taip anksti atskubėjęs.

If you liked, say thanks for author
Nice1

Report a problem

Commenting expired for this item.

Comments

No comments

Author
  • Poems: 355
  • Translations: 1
  • Comments: 0
  • Last login: 2 years ago