Aš nežinojau
Year of Creation: 2001 | Published: 2018-08-29 | Theme: Tėvo meilė

Aš nežinojau,
Kodėl tėvo rankos gyslotos
Ir didelės...
Aš nežinojau,
Kodė jo plaukai
Greit pabalo...
Aš nežinojau,
Kodėl,pievoj pradalgę kirtęs,
Ilgai ant žolės tėvas sėdi,
Dūmoja
Ir prisimerkęs vis žiūri į tolius...
Aš nežinojau,
Kodėl,nė žodžio netaręs,
ŠiURKŠČIA SAVO RANKA
mANO PAPURUSIĄ GALVĄ VIS GLOSTO...
aŠ NEŽINOJAU,
kODĖL JIS ANKSTI
nĖ NEATSISVEIKINĘS
iŠĖJO TOLI,TAIP TOLI
iŠ TŲ PIEVŲ...

If you liked, say thanks for author
Nice6

Report a problem

Commenting expired for this item.

Comments

No comments

Author
  • Poems: 355
  • Translations: 1
  • Comments: 0
  • Last login: 2 years ago