Profile
Author
  • Poems: 2
  • Comments: 0
  • Last login: 5 years ago
Short Self Introduction

Did you know that true passion asks for nothing? :) I'm trying to express myself in poems since I remember, which is around 20 years. Internet becomes a great source of opportunities not only for tech people, but also for poets - thanks to it I'm able to publishing my pieces and (hopefully) share what I'm hiding in my head. *** Czy wiedziałeś, że prawdziwa pasja nie zadaje pytań? :) Próbuję wyrazić siebie w wierszach odkąd pamiętam, czyli ok. 20 lat. Internet stał się świetnym źródłem możliwości nie tylko dla informatyków, ale także dla poetów - dzięki temu mogę publikować moje teksty i (w co gorąco wierzę) podzielić się tym co ukrywam w mojej głowie.