Wiosenne Święto1986/ Spring festival 1986
Year of Creation: 1992 | Published: 2016-04-26 | Theme: Czarnobyl /Chernobyl

W maju wyszedłem
na coroczny zbiorowy spacer.
Nastroje dopisywały...
Maj obsypywał spacerowiczów
kwiatami
lecącymi z wiatrem.
Za kołnierz wpadały mi literki AlfaBeta
w głowie utkwiła Gamma - niebrzydki tercecik...
Zachwycony wrzasnąłem: Niech żyje energia!
Ludzie! Będę promieniował!
(twórczo)

 

If you liked, say thanks for author
Nice2

Report a problem

Commenting expired for this item.

Comments

No comments

Poems details
Publications Wiersz pochodzi z mojego pierwszego tomiku pt. "Wyszedłem po wiersz" (1992), a napisany został wcześniej.
. Informacja dla młodszych: 26 kwietnia 1986 roku nastąpił wybuch w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Poziom promieniowania wysoko przekroczył normy, również w naszym kraju. Władze jednak zdecydowały o przeprowadzeniu pochodów pierwszomajowych. Wielu ludzi zostało, zwyczajem tamtych czasów, zmuszonych, pod groźbą różnych konsekwencji, do udziału w pochodzie. Nie mieli wyjścia - musieli wyjść.

Google translator:
Poem from my first book of poems  entitled  "I Went out for a Poem" (1992), and was written earlier.
. Information for younger: April 26, 1986, there was an explosion at the Chernobyl nuclear power station. The radiation level exceeded the high standards in our country. The authorities, however, decided to hold a May Day marches. Many people have been, the custom of the time, forced, under the threat of various consequences, to participate in the procession. They had no exit - have to go.
 
Author
  • Poems: 50
  • Comments: 6
  • Last login: 3 years ago