Tyla
Year of Creation: 2013 | Published: 2016-05-09 | Theme: Pasitikejimas liūdesiu

Girdžiu, kaip tyla
atrakina duris ir prisėlina
prie rašomojo stalo:
kodėl tu nemiegi?
Aš miegočiau,
jeigu mane apleistų nemiga.
Aš sapnuočiau gražius sapnus,
jeigu mano pagalvė
būtų minkštesnė už akmenį.
Kodėl tu rimuoji liūdnas eiles?
Todėl, kad liūdesys
teikia mano sielai pasitikėjimą.
Jis nieko nežada man duoti
ir nesiruošia nieko iš manęs atimti.

If you liked, say thanks for author
Nice5

Report a problem

Commenting expired for this item.

Comments

No comments

Poems details
Publications "Mėnesienos žirgai" 2013 m., Delta Graphics, Inc., USA
Author
  • Poems: 240
  • Comments: 12
  • Last login: 3 months ago