Ten
Year of Creation: 2018 | Published: 2018-08-27 | Theme: .

Ten kur kregždės karpo padangių mėlį,
Ten kur supasi šulinio svirtys sodybų kiemuose,
Ten kur Baltijos jūra skalauja baltą
smėlį,
Gintaro lašais nusėtame krante.

Ten pavasariais verkia iš džiaugsmo upeliai,
Ten per vasarą bėga auksiniai rugiai,
Ten pageltęs ruduo nuolankiai kloja 
kelią,
Apledijusiai žiemai,apkaišytai sniegais.

Skaisčiomis žvaigždėmis žiba artimos
akys,
Lyg melodija skamba gimtoji kalba.
Praeitin rieda dienos,atmintin skrieja naktys,
Per beribį atstumą,kur manęs nbėra.

If you liked, say thanks for author
Nice4

Report a problem

Commenting expired for this item.

Comments

No comments

Author
  • Poems: 15
  • Comments: 0
  • Last login: 2 years ago