Mirtis
Year of Creation: 2018 | Published: 2018-09-04 | Theme: Gyvenimas

MIRTIS
 
Ateis mirtis, kada gyventi noras,
Didesnis bus nei buvo iki tol.
Atėjusi, užmerks akis, paims tave už rankos
Ir taps tavąja mylima nuo šiol.
 
Kol ji išves tave iš šio pasaulio
Ir minties vingius amžinai ištrins,
Leis paklajoti buvusiais, dažnai klaidžiais, takeliais
Ir visas tavo nuodėmes primins.
 
Primins ne tiktai nuodėmes – ir darbus,
Kurių ėmeisi, bet nepadarei.
Grąžins mintis prie to, nuo ko vis bėgai ar slapsteisi,
Prie tų, kam sielos vartus uždarei.
 
Tada, supratę atgailos svarbumą,
– Atleiskit,– šaltos lūpos pasakys.
Deja, šiuos paskutinius, gal būt, nuoširdžiausius žodžius,
Išgirs tiktai pajuodusi mirtis.
 
 

If you liked, say thanks for author
Nice6

Report a problem

Commenting expired for this item.

Comments

No comments

Author
  • Poems: 127
  • Comments: 2
  • Last login: 2 months ago