Išeik, poezija
Year of Creation: 2018 | Published: 2018-09-06 | Theme: poezija

IŠEIK, POEZIJA...
 
Tu nusibodai, tarsi rudens dargana,
Tu įgrisai, lyg amžinas klaustukas,
Tau knistis po mano jausmus vis negana,
Per tave – sieloj nesisklaido rūkas.
 
Nakties sapnus tu eilių temomis verti,
Bandai tikrovę savaip retušuoti,
Nors šventės nėr – ją sugalvoji ir šventi
Ir ploji sau, kai nieks nenori ploti.
 
Esi tu valkata be mylimų namų,
Kitų kančia – tavo kūrybai penas,
Prostitutès darai tu iš dorų damų,
O prostitutės – tau skaistuolėm menas.
 
Gana. Užteks gyventi nevilties rūke.
Ir menamam̃ džiaugsme gyvent nenoriu.
Išeiki ir pradink kur nors laike,
Prispauski kitą savo eilių svoriu.
 

If you liked, say thanks for author
Nice3

Report a problem

Commenting expired for this item.

Comments

No comments

Author
  • Poems: 127
  • Comments: 2
  • Last login: 2 months ago