~ DZIERŻAWCA WSZECHŚWIATA
Year of Creation: 2020 | Published: 2020-10-18 | Theme: wiersz to wiersz

            ~ DZIERŻAWCA WSZECHŚWIATA

            Na przekątnej monstrum 
        pożądliwego czasu 
        wibracji zapomnień i zapamiętań
        mrących kwiatów… zapominajek
        pośród wirujących w danse macabre
        bezmyślnym kręgu
        podobnych Słońcu
        nieżywych kamieni
        porażony brzemieniem absurdu wieczności
        utraconych pragnień
        niepomiernych żądz
        przystanął nicestwem spłoszony 
        zmurszały zegar…  
        dzierżawca wszechświata
        i jak żebraczy rozpustnik
        nie umie wrócić 
        po swych męczeńsko ponumerowanych śladach
        bezwładnie obróconych w proch

⊰Ҝற$⊱……………… Jezioro Ruduskie - 17 października '2O                                                                    

If you liked, say thanks for author
Nice11

Report a problem

Please login first to comment.

Comments

No comments

Author
  • Poems: 94
  • Comments: 4
  • Last login: 3 months ago