Ašigalis
Year of Creation: 2021 | Published: 2021-07-29 | Theme: Pokalbiai su tavimi

Palinkėk man gero kelio
Šiaurės ašigalį skubu aš užkariauti
Nevispročiai man šūkalios iš paskos
O man nė motais žodinės jų pusnys
Palinkėk jiems persekiot mane nustot

Klausi tu manęs kada sugrįšiu
Klausi dar manęs koks tikslas
Kiek dienų žvarbių išbūti numatytas
Kiek naktų praleisme atskiruos kraštuos
Klausi tu manęs ar meilė liks neišblaškyta

Susirinkus mantą ir prisėdus vakarop
Už kalno saulės spindulių ataušo pėdos
Man iškilo mažas klausimas neatsakytas
Gal skrisi su manim kartu ašigalį pamatyti
Gal veltui leidžiam laiką skirdamies

 

If you liked, say thanks for author
Nice9

Report a problem

Please login first to comment.

Comments

No comments

Author
  • Poems: 6
  • Comments: 0
  • Last login: 5 months ago