~ MILCZĄCA SCENA
Year of Creation: 2019 | Published: 2019-04-30 | Theme: filozofic ?

~ MILCZĄCA SCENA

Po ciemnej stronie nieba 
wysychają chmury deszczem brzemienne 
nie posiądą ziemi 
o świcie na przekór zmierzchowi
zmumifikuje je noc
w ciemnościach tlących się jeszcze kadzideł
kominów czasu

Po ciemnej stronie nieba 
ktoś pali brudnopisy 
kontempluje zwoje wierszy niedokończonych
ktoś życie swoje zaklina 
jak torturowany, bezdomny sierota
jestestwo swe przeklina 
miota się… w mgłach

Po ciemnej stronie nieba 
ktoś nie chce być tylko bytem
spirytualnym podmiotu podmiotem
zachłyśniętym egzaltacją chwili
w bezczasie grozy
poza schizofreniczną interakcją poezji
z realizmem prozy

⊰Ҝற$⊱…………………………………………………………… Toruń 28 kwietnia '19

If you liked, say thanks for author
Nice7

Report a problem

Please login first to comment.

Comments

No comments

Author
  • Poems: 71
  • Comments: 4
  • Last login: 4 months ago