Cykl wierszy o Gdańsku/The cycle of poems about Gdansk
Year of Creation: 1992 | Published: 2016-04-24 | Theme: stare miasto Gdańsk / Old Town Gdańsk

dla koleżanki z Gdańska na pamiątkę spotkania w Krakowie w ramach prezentacji wierszy zamieszczonych na portalu epublisher Wiersze pochodzą z tomiku "Wyszedłem po wiersz" z 1992 roku (napisane 1986)


KOŚCIÓŁ MARIACKI W GDAŃSKU
Wspominam jego ogrom,
jego wysoką prostokątną wieżę
pnącą się drabiną do nieba,
a wewnątrz grube filary
niby pnie dźwigające korony palmowe
zawracające w głowie dostojną prostotą.
Nie chciałem wychodzić na piekielną ulicę: ­
błysnął raj jak w kalejdoskopie.


WESTERPLATTE
O tym miejscu już tyle napisano ...
Nie wiem czy nowego powiedzieć coś potrafię.
Dziś tu cicho,
spokojnie ...
słychać sygnały statku
od czasu do czasu,
i szumią drzewa
i szumi morze
opowiadając o wojnie.


POMNIK STOCZNIOWCÓW W GDAŃSKU
Te krzyże złączone jednym ramieniem
jednym wieńcem
płyną po niebie.
Oni gdzieś są w pobliżu.
Przestrzegają by nie trzeba było stawiać
kolejnego krzyża.


STARE MIASTO W GDAŃSKU
Mógłbym stać przed domem każdym
na głównym trakcie godzinami.
Przed attykami,
półkolumnami,
podziwiać płaskorzeźby złocone
i smakować ich wygląd.
Niestety
stary Gdańsk mignął mi w oczach
i zgasł
jak przeźrocze …
 

If you liked, say thanks for author
Nice4

Report a problem

Commenting expired for this item.

Comments

No comments

Poems details
Publications  Z tomiku "Wyszedlem po wiersz", wyd. Miniatura, Kraków 1992.

From the volume "I Went out for a Poem", ed by Miniatura, Cracow, 1992
Author
  • Poems: 50
  • Comments: 6
  • Last login: 3 years ago