Būk mano vėju
Year of Creation: 2011 | Published: 2016-04-25 | Theme: Apie įkvėpimo ieškojimą

Būk mano vėju,
nunešk mintis ten,
kur rytas suteikia dienai pradžią,
aš noriu atgimti saulės smiltim
ant numylėto įlankos pakraščio.

Būk man šią naktį
giesmės ritmu
po katedros skliautais barokinėj salėj,
aš noriu klausytis, kaip plaka širdis,
kaip šlama dvelkimas išblėsusių metų.

Būk laimės polėkiu
mėnesienos varsoj,
kai žvaigždės brandina pavasario nerimą,
aš noriu pajusti po savo sparnais
dievybės svajonių šventą alsavimą.

If you liked, say thanks for author
Nice7

Report a problem

Commenting expired for this item.

Comments

No comments

Poems details
Publications "Vakaras prie įlankos" 2011 m. Delta Graphics, Inc., USA
Author
  • Poems: 240
  • Comments: 12
  • Last login: 3 months ago