Naudojimosi taisyklės

Sveiki atvykę į www.epublisher-platform.eu – tarptautinio projekto svetainę, skirtą poezijai. Joje nemokamai ir neatlygintinai skelbiami registruotų vartotojų kūriniai.

Prašome įdėmiai perskaityti žemiau išdėstytas naudojimosi taisykles (toliau – Taisyklės), kurios taip pat yra sutartis, sudaroma tarp šios svetainės administratoriaus ir Jūsų. Paspausdami mygtuką „Sutinku“ Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, supratote jų turinį, be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

1. Bendrosios nuostatos

 • Svetainėje www.epublisher-platform.eu savo kūrinius (eilėraščius ir/ arba eilėraščių vertimus) talpinti gali tik užsiregistravę vartotojai.
 • Svetainėje www.epublisher-platform.eu rengiamose diskusijose bei nuotoliniuose mokymuose gali dalyvauti tik užsiregistravę vartotojai.
 • Svetainėje www.epublisher-platform.eu draudžiama talpinti neetiško, asmens garbę ir orumą žeidžiančio ar kito Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais draudžiamo ir ribojamo turinio kūrinius bei komentarus.
 • Svetainėje www.epublisher-platform.eu draudžiama talpinti kito asmens sukurtus kūrinius ar kitaip pažeisti autorines teises. Kito asmens kūriniai svetainėje gali būti skelbiami tik gavus autoriaus sutikimą. Atsakomybė už autorių teisių pažeidimus tenka kūrinį patalpinusiam vartotojui.
 • Svetainėje www.epublisher-platform.eu publikuojamų kūrinių (eilėraščių ir/ arba vertimų) autorių asmeninės neturtinės teisės priklauso juos sukūrusiems autoriams.
 • Svetainės www.epublisher-platform.eu dizainas, grafinė medžiaga, autoriniai tekstai, išskyrus registruotų vartotojų patalpintus kūrinius, yra „ePublisher“ projekto konsorciumo nuosavybė. Cituojant šios svetainės medžiagą turi būti pateikiama nuoroda į originalų šios svetainės adresą pagal standartinius reikalavimus cituojamai medžiagai aprašyti.
 • Svetainėje www.epublisher-platform.eu skelbiamais kūriniais galima naudotis laisvai ir nemokamai tik asmeninės savišvietos tikslais. Kūrinių tekstai, paimti iš šios svetainės, negali būti naudojami tiesioginiais ar netiesioginiais komerciniais tikslais. Kūrinių tekstai, paimti iš šios svetainės, taip pat negali būti naudojami nekomerciniais tikslais be „ePublisher“ projekto konsorciumo sutikimo.
 • Svetainės www.epublisher-platform.eu  administratorius pasilieka teisę vienašališkai blokuoti šių taisyklių nesilaikančius vartotojus bei pašalinti iš svetainės šių taisyklių neatitinkančius kūrinius ir/ arba komentarus.
 • Svetainės www.epublisher-platform.eu administratorius gali vienašališkai keisti bei papildyti šias taisykles.
 • Svetainės www.epublisher-platform.eu administratorius neprisiima atsakomybės dėl svetainės www.epublisher-platform.eu paskelbtų skaitytojų atsiliepimų turinio, pasilieka teisę juos redaguoti, kai yra pažeidžiamos naudojimosi taisyklės ar teisės aktai. Pastebėjus draudžiamus komentarus ar informaciją svetainėje www.epublisher-platform.eu prašome nedelsiant apie juos pranešti  elektroniniu paštu info@sih.lt Už komentarų ar kitos informacijos panaudojimą yra atsakingas pats vartotojas.
 • Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, svetainės www.epublisher-platform.eu administratorius perduoda visą turimą informaciją apie svetainės vartotoją ir jo nusižengimus atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.
 • Svetainės www.epublisher-platform.eu administratorius dėl objektyvių ir subjektyvių techninių priežasčių neprisiima atsakomybės už svetainės www.epublisher-platform.eu nuolatinį ir nepertraukiamą veikimą, kad sveitainė bus apsaugota nuo virusų, vartotojo klaidų ar kitų sistemai kenksmingų poveikių. Jūs suprantate ir sutinkate, kad tik jūs atsakote už savo sveikatą ir kompiuterinės sistemos saugumą.

2. Kūrinio publikavimo taisyklės

Sutikdamas su šiomis taisyklėmis Jūs:

 • Suteikiate „ePublisher“ projekto konsorciumui visame pasaulyje galiojančią neišimtinę licenciją neatlygintinai neterminuotą pagal toliau išvardintas sąlygas naudoti Jūsų kūrinį:
 1. atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu;
 2. išleisti kūrinį;
 3. versti kūrinį;
 4. adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį;
 5. platinti kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti;
 6. viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas;
 7. viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis;
 8. transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete).
 • Garantuojate, kad pateiktas Kūrinys yra Jūsų autorinis darbas, kuriame nėra pažeistos kitų asmenų autorinės teisės ir kuriame tiesiogiai ar netiesiogiai panaudotos kitų autorių mintys yra pažymėtos, pateikiant nuorodas į šaltinius;
 • Garantuojate, kad pateiktame Kūrinyje nėra neskelbtinos informacijos arba informacijos, kuriai būtų taikomi teisės aktuose numatyti skelbimo apribojimai;
 • Pareiškiate, kad autoriaus turtinės teisės į Kūrinį nėra perduotos kitoms šalims, pavyzdžiui, leidėjui;
 • Prisiimate atsakomybę, susijusią su Kūriniu,  Kūrinio kalbos ir stiliaus taisyklingumu.

3. Vertimo publikavimo taisyklės

Sutikdami su šiomis taisyklėmis Jūs:

 • Sutinkate neatlygintinai išversti Kūrinį (autorius, pavadinimas originalo kalba) į (anglų, lietuvių, portugalų, suomių, lenkų, kitą) kalbą;
 • Įsipareigojate išversti Kūrinį profesionaliai ir meniškai be trumpinimų, papildymų ir kitokių pakeitimų, siekdamas, kad vertimas atitiktų originalo kalba parašytą Kūrinį;
 • Įsipareigojate laikytis Literatūros vertėjų etikos kodekso;
 • Garantuojate, kad pateiktas kūrinys (vertimas)  yra Jūsų autorinis darbas, kuriame nėra pažeistos kitų asmenų autorinės teisės ir kuriame tiesiogiai ar netiesiogiai panaudotos kitų autorių mintys yra pažymėtos, pateikiant nuorodas į šaltinius;
 • Garantuojate, kad pateiktame kūrinyje (vertime) nėra neskelbtinos informacijos arba informacijos, kuriai būtų taikomi teisės aktuose numatyti skelbimo apribojimai;
 • Pareiškiate, kad autoriaus turtinės teisės į kūrinį (vertimą) nėra perduotos kitoms šalims, pavyzdžiui, leidėjui;
 • Prisiimate atsakomybę už kūrinio (vertimo)  kalbos ir stiliaus taisyklingumą;
 • Sutinkate, kad svetainėje www.epublisher-platform.eu jūsų vertimas būtų redaguojamas, iš esmės nepakeičiant kūrinio (vertimo), nepakenkiant jo stiliui ir kokybei ir nepažeidžiant Autoriaus teisių;
 • Suteikiate „ePublisher“ projekto konsorciumui visame pasaulyje galiojančią neišimtinę licenciją neatlygintinai neterminuotą pagal toliau išvardintas sąlygas naudoti Jūsų kūrinį (vertimą):
 1. atgaminti kūrinį (vertima) bet kokia forma ar būdu;
 2. išleisti kūrinį (vertimą);
 3. adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį (vertimą);
 4. platinti kūrinio (vertimo) originalą ar jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti;
 5. viešai rodyti kūrinio (vertimo) originalą ar kopijas;
 6. viešai atlikti kūrinį (vertimą) bet kokiais būdais ir priemonėmis;
 7. transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį (vertimą), įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete).
Grįžti